BİLGİ BANKASI

Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Derneği

Sunum dosyalarına erişin

Güvenilir Bilgi Kaynakları

Bize kolayca ulaşın!

HİKÂYENİZİ BİLMEK İSTİYORUZ.

Hikâyeniz, yaşam kalitenizi artırabileceğimiz çözümler bulmamıza ve tıbbî bir ilerlemeye yardımcı olabilir.