MİSYONUMUZ

Erişkin yaşa ulaşmış doğumsal kalp hastalıkları alanında;

  • Eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek,
  • Bu konuda çalışacak hekim ve merkezlerin yapılandırılması konusunda bilimsel yardımda bulunmak,
  • Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek,
  • Üyeleri, hastaları ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek,
  • Bir meslek derneği olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.