EriskinDogumsalKalpHastaliklariSempozyumu

Bilimsel Programı

Saat Konu
09:00 - 09:15 Açılış
09:15 - 10:00 KONFERANS
Oturum Başkanları: Birgül Varan, Cihangir Kaymaz
Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıklarında Gebelik
Jolien Roos-Hesselink
10:00 - 12:00 FALLOT TETRALOJİSİ: İZLEM
Oturum Başkanları: Gül Sağın Saylam, Tufan Paker, Ruhi Özyürek
Panelistler: Mehmet Salih Bilal, Aygün Dindar, Bahri Akdeniz
10:00 - 10:20 Genel Prensipler
Maarten Witsenburg
10:20 - 10:40 Yeni Ekokardiyografik Yöntemler
Annemien Van Den Bosch
10:40 - 11:00 Manyetik Rezonans Görüntüleme
Özlem Saygılı
11:00 - 11:20 Tartışma
11:20 - 11:30 Oral Bildiri I
Fallot tetralojisi nedeniyle ameliyat edilen hastaların uzun dönem izlem sonuçları
Ümit Yaşar Sinan, Özlem Önder, Mehmet Serdar Küçükoğlu
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul
11:30 - 11:40 Oral Bildiri II
Fallot tetralojisi için opere edilmiş hastada geç dönemde sık karşılaşılan problemler ve yönetimi
Gülten Taçoy
Gazi Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
11:40 - 11:50 Oral Bildiri III
Tüm düzeltme ameliyatı yapılmış fallot tetralojili hastalarımızın geç dönem prognozlarının değerlendirilmesi
Celal Varan, Sevcan Erdem, Fadli Demir, Uğur Göçen, Orhan Kemal Salih, Osman Küçükosmanoğlu, Nazan Özbarlas
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana
11:50 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
12:30 - 13:30 Ekokardiyografi Workshop
Oturum Başkanları: Saide Aytekin, Tolga Özyiğit, Gülendam Koçak
Panelistler: Akın İzgi, Figen Akalın, Rukiye Eker Ömeroğlu, Arda Saygılı

Fallot Tetralojisinde Ekokardiyografi (Video Sunum)
Annemien Van Den Bosch
13:30 - 15:20 FALLOT TETRALOJİSİ: PULMONER YETERSİZLİKTE GİRİŞİM/AMELİYAT
Oturum Başkanları: Atıf Akçevin, Nazan Özbarlas, Cevat Kırma
Panelistler: Bahri Akdeniz, Rıza Türköz, Muzaffer Değertekin
13:30 - 13:45 Güncellenmiş Endikasyonlar
Tevfik Karagöz
13:45 - 14:05 Girişimsel Tedavi
Marteen Witsenburg
14:05 - 14:25 Cerrahi Tedavi
Murat Özkan
14:25 - 14:40 Tartışma
14:40 - 14:50 Oral Bildiri IV
Fallot tetralojisi nedeniyle ameliyat edilen hastalarda pulmoner kapak replasmanı belirteci olarak sağ ventrikül hacimlerinin 3 boyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Bahar Pirat, Birgül Varan, Elif Sade, Haldun Müderrisoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ve Pediatrik Kardiyoloji Departmanları, Ankara
14:50 - 15:00 Oral Bildiri V
Erciyes Üniversitesi perkütan pulmoner kapak implantasyonu sonuçları
Nazmi Narin, Ali Baykan, Özge Pamukçu, Aydın Tunçay, Süleyman Sunkak, Onur Taşçı, Kazım Üzüm
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Departmanı, Kayseri
15:00 - 15:10 Oral Bildiri VI
Fallot tetralojisi tam düzeltme operasyonunda yeni bir pulmoner kapak koruma tekniği
Rıza Türköz, A Doğan, Ayla Oktay, Arda Saygılı, Tayyar Sarıoğlu
Bakırköy Acıbadem Hastanesi, İstanbul
15:10 - 15:20 Tartışma
15:20 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 18:00 FALLOT TETRALOJİSİ: ARİTMİLERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Kamil Adalet, İlyas Atar
Panelistler: Osman Küçükosmanoğlu, Canan Ayabakan, Okan Erdoğan, Ahmet Akyol
16:00 - 16:20 Sık Görülen Aritmiler
Zeliha Koyak
16:20 - 16:40 Tedavi Seçenekleri
Bülent Görenek
16:40 - 17:00 Ani Kardiyak Ölüm
Zeliha Koyak
17:00 - 17:15 Tartışma
17:15 - 17:25 Oral Bildiri VII
Transkateter pulmoner kapak implantasyonu deneyimleri
H. Hakan Aykan, Tevfik Karagöz, Osman Başpınar, Birgül Varan, Nazan Özbarlas
Hacettepe Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Departmanları, Ankara, Gaziantep, Ankara, Adana
17:25 - 17:35 Oral Bildiri VIII
Erişkin bir ameliyat edilmiş tetraloji hastasında atrial aritmi
Ebru Özpelit, Emin Evren Özcan , Bahri Akdeniz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
17:35 - 17:45 Tartışma
17:45 - 18:00 Kapanış
Alpay Çeliker, Bülent Mutlu

Kayıt Konaklama

Kayıt ve konaklama talepleriniz için sempozyum@edkd.org.tr adresinden Organizasyon Sekretaryası’na ulaşabilirsiniz...