AMAÇLARIMIZ

Doğumsal Kalp Hastalığında;

  • Eğitimi iyileştirmek
  • Araştırmaları desteklemek
  • Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek
  • En etkin koruma, tanı ve tedaviyi sağlamak
  • Ulusal sağlık politikalarını geliştirmek
  • Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek
  • Ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak
  • Güçlü, etkin ve katılımcı örgütlenme