YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Tevfik Karagöz

Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

e-mail: ktevfik07@gmail.com

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Alpay Çeliker

Kurum: VKV Amerikan Hastanesi

e-mail: alpayceliker@alpayceliker.com

Genel Sekreter

Doç. Dr. İlker Ertuğrul

Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

e-mail: ilker.ertugrul@hacettepe.edu.tr

Sayman

Prof. Dr. Bahar Pirat

Kurum: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

e-mail: bpirat@baskent.edu.tr

Üyeler

Prof. Dr. Rıza Türköz

Kurum: Acıbadem Bakırköy Hastanesi

e-mail: rturkoz@yahoo.com

Prof. Dr. E. Barış Kaya

Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

e-mail: doctorkaya@yahoo.com

Prof. Dr. Murat Özkan

Kurum: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

e-mail: ozkan.mrt@gmail.com

DENETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu

Üyeler

Prof. Dr. Arif Ruhi Özyürek

Doç. Dr. Işıl Yıldırım Batuhan

* Yönetim Kurulu Üyeleri soyadı sırasına göre dizilmiştir.

DERNEĞİMİZ İLE İLETİŞİM İÇİN